Наукові розвідки співробітників музею
Статті співробітників музею у наукових збірниках
 • Білоус О.П. До проблеми пияцтва у радянських партизанських формуваннях періоду Другої світової війни / О.П. Білоус // Аркасівські читання: історико-археологічні та етнологічні дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства: матеріали VІ Міжнародної конференції. 15 – 16 квітня 2016 р. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 62 – 64.
 • Гедз В. Репатріація примусових робітників в Україну: до питання історіографії / В. Гедз // Соціальні катастрофи першої половини ХХ століття Україні та світі: історичний контекст, демографічні наслідки. Збірник міжнародної наукової конференції. 18 – 20 жовтня 2016 р. – К., 2016.
 • Пшенична Т. «Незнайдені, невідомі, невраховані…» (на підставі запитів про пошук) / Т. Пшенична // Соціальні катастрофи першої половини ХХ століття Україні та світі: історичний контекст, демографічні наслідки. Збірник міжнародної наукової конференції. 18 – 20 жовтня 2016 р. – К., 2016.
 • Рибченко Л. Обчислення людських втрат і мартиролог загиблих: походження цифр, казуси, парадокси / Л. Рибченко // Соціальні катастрофи першої половини ХХ століття Україні та світі: історичний контекст, демографічні наслідки. Збірник міжнародної наукової конференції. 18 – 20 жовтня 2016 р. – К., 2016.
 • Ругаль В. Документальний фонд загиблих Миколаївщини у Національному музеї історії України у Другій світовій війні / В. Ругаль // Аркасівські читання: історико-археологічні та етнологічні дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства: матеріали VI Міжнародної наукової конференції. 15 – 16 квітня 2016 р. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 133 – 135
 • Ругаль В. Втрати Дніпропетровщини на фронтах Другої світової війни за Книгами Пам’яті України / В. Ругаль // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29 – 30 червня 2016 р. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 217 – 219.
 • Ругаль В. Облік військових втрат та жертовність українського народу у період Другої світової війни на прикладі с. Бурти Кагарлицького району Київської області / В. Ругаль // Дев’яті Богданівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Збірник наукової конференції. – Черкаси, 2016. – С. 104 – 108
 • Ругаль В. Документальний фонд загиблих Вінниччини у Національному музеї історії України у Другій світовій війні / В. Ругаль // Соціальні катастрофи першої половини ХХ століття Україні та світі: історичний контекст, демографічні наслідки. Збірник міжнародної наукової конференції. 18 – 20 жовтня 2016 р. – К., 2016.
 • Ругаль В. Документальний фонд загиблих Миколаївщини у Національному музеї історії України у Другій світовій війні / В. Ругаль // Аркасівські читання: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2016
 • Руденко І., Пензіна Ю. Реставрация археологических документов / І. Руденко, Ю. Пензіна. // Дослідження, консервація, реставрація у рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації. Збірник Х Міжнародної науково-практичної конференції. 24 – 27 травня 2016 р. – К.: Національний науково-дослідний реставраційний центр України, 2016.
 • Смірнова В.І. Колекція листів-спогадів колишніх учасників Оржицького «котла» 1941 р.: джерелознавчо-оглядовий контент / В.І. Смірнова // Аркасівські читання: історико-археологічні та етнологічні дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства: матеріали VІ Міжнародної конференції. 15 – 16 квітня 2016 р. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 136 – 138.
 • Янковенко О. Геноцид ромів: фондово-джерельний контент та особливості експозиційної презентації в Національному музеї історії України у Другій світовій війні / О. Янковенко // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 4 жовтня 2016 р. – К., 2016. – С. 208 – 223.
Статті співробітників музею у періодичних виданнях
Статті наукових співробітників музею у книжкових виданнях
 • Білоус О., Горобець В. 29 вересня 1941 р. Сотий день війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 199 – 211.
 • Гамарник Н. Хроніка відступу військ Південно-Західного і Південного фронтів від 22 червня до 29 вересня 1941 р. (за документами з фондової колекції Музею) // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 59 – 76.
 • Даценко С. Голоси з безодні. За матеріалами колекції «Непрочитані листи 1941-го» // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 138 – 150.
 • Легасова Л., Лисенко О. Початок катастрофи 1941-го // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 10 – 24.
 • Смірнова В. Оржицька оборона 1941 року: колекція спогадів колишніх учасників із архіву С.С. Смірнова (оглядово-джерелознавчий контент) // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 77 – 98.
 • Солонець А. 22 червня 1941 р. Перший день війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 25 – 37.
 • Стріхарська Т. Реконструкція бойових дій на позиціях УРів «Лінії Молотова» (за донесеннями командування частин і з’єднань Південно-Західного фронту та матеріалами фондів Музею // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 38 – 59.
 • Третяк В. Евакуаційні процеси в Україні на початку німецько-радянської війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 150 – 174.
 • Третяк В. Преса Першого Українського фронту у роки Другої світової війни (1943 – 1945 рр.) [Текст]: автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В.Л. Третяк; наук. кер. З.І. Зайцева; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2016. – 20 с.
2017 Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Всі права захищено. Копіювання та використання зображень або текстів ресурсу без попередньої письмової згоди власника заборонено.